• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

702412.jpg

小土泥

B31F  2019-05-20 00:02
光一个售后就不敢买

none.gif

zsh1314520

B32F  2019-05-20 00:03
反正我的一加三还能用,管他呢

5.gif

flitter22

B33F  2019-05-20 22:04
寻思着也没哪个国产机全是国产零件啊

356219.jpg

c014b0c9

B34F  2019-05-20 22:18
某楼的意思是其他手机全是买办
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go