346655.jpg

囚笼

GF  2020-01-16 23:09
(木大木大)

求黄金之风BD字幕

如题,看到黄金之风BD能下了,缺个字幕。找了半天没找到。。。。有的帮个忙谢谢
此帖悬赏中(剩余时间:471小时)...
最佳答案: 100 SP币
热心助人剩余点数: 10 SP币

656645.jpg

口袋巧克力

B1F  2020-01-17 00:03
自己手抄吧

1.jpg

网恋被骗3000块

B2F  2020-01-17 00:15

1.jpg

网恋被骗3000块

B3F  2020-01-17 00:16
在线1080

346655.jpg

囚笼

B4F  2020-01-17 10:32
(木大木大)

回 3楼(啪啪作响) 的帖子

我只要字幕啊,本体BD的我都下完了

1131414.jpg

yoshihiko

B5F  2020-01-17 10:48
贴吧都没有,那应该是没了,啤站的功劳